Inbjudan nätverksträff – ”Genvägen” till docentur 2024-04-23 kl.15:00 – 16:30

”Hur planerar och skriver jag min docenturansökan?”

Workshoppen riktar sig till dig som tänker börja din väg mot docentur eller som har börjat arbeta mot docentur vid SU/SA/VGR.
Under workshoppen kommer nyblivna docenter och etablerade forskare dela med sig av tips inför planering av docenturansökan. Presentatör under workshoppen är docent och chef för HTA-centrum Ylva Carlsson. Under workshoppen kommer även Åsa Odhagen Rosvall och Julie Johannesson från Gothia Forum samt Erik Pålsson från avdelningen för forskningsstöd, Sahlgrenska Akademin att presentera vilket forskningsstöd blivande docenter kan få.


Syftet med dessa workshoppar är att stimulera till fortsatt forskning och underlätta inför docentur. Vi vänder oss till alla som disputerat och arbetar i Västra Götalandsregionen.

 
Anmälan till docenturworkshoppen sker via Regionkalendern senast den 16/4. Länken till mötet kommer att skickas ut i slutet av vecka 16 till alla som har anmält sig.

 

Varmt välkommen!

// ”Genvägen” till docentur                                                                                                                                   

Professor Caterina Finizia, FoUUI-direktör

Docent Paulin Andréll, projektledare FoUUI SU och representant för docenturkommittén vid Sahlgrenska Akademin

Docent My Engström, projektledare FoUUI SU

Med dr Dragana Skiljic, ledningsstrategiskt stöd FoUUI SU