Projektdatabasen FoU i VGR

Det pågår många forskningsprojekt i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Att ha tillgång till en samlad information om forskningsproduktionen har stor betydelse för att kunna synliggöra den och följa dess omfattning och resultat över tid.

Den kliniska forskningen i Sverige utvärderas av Vetenskapsrådet (VR). I en rapport som publicerades i mars 2018 kom Västra Götalandsregionen ut på sammantaget första plats i landet. Medarbetare i VGR:s hälso- och sjukvårdsorganisation och hos privata vårdgivare i Västra Götaland bidrog till det goda resultatet, som innebär ökad tilldelning av statliga ALF-medel till Göteborgs Universitet/VGR. I år 2022 pågår en ny utvärdering där VGR bland annat ska redovisa uppgifter om forskningsproduktion och samlad akademisk kompetens från de närmast föregående åren.

Projektdatabasen är en värdefull källa när VGR lämnar forskningsrelaterade uppgifter till Vetenskapsrådet eller andra statliga myndigheter och det har stor betydelse att uppgifterna som finns där är så korrekta som möjligt. Därför är det viktigt att varje forskare kontinuerligt ser över och uppdaterar sina uppgifter. Läs den av regiondirektören beslutade uppdragsbeskrivningen för forskningsaktiva i VGR

Enligt beslut från regiondirektören är det obligatoriskt för forskningsaktiva som är anställda i VGR eller i verksamheter som har vårdavtal med VGR, att kontinuerligt registrera, kontrollera och uppdatera uppgifter om sina forskningsstudier, akademiska meriter, vetenskapliga publikationer och arbetslivserfarenhet i Projektdatabasen FoU i VGR.

Projektdatabasen ger också forskare möjlighet att sprida sina forskningsresultat och kanske hitta framtida samarbetspartners. Det finns också möjligheter för verksamheterna att visa information om pågående forskningsprojekt på skärmar i till exempel väntrum eller personalrum. Du hittar mer information om hur du går tillväga för att beställa ut data och visa informationen här: Läs om pågående forskning på en skärm nära dig!

Instruktioner för hur du registerar dig som användare och skapar projektbeskrivningar för dina projekt hittar du i projektdatabasen. 

Du behöver inte vara inloggad för att ta del av publicerad information om forskningsprojekt som är registrerade i databasen.

Till Projektdatabasen FoU i VGR

Om du vill veta mer, kontakta FoU-guiden på din arbetsplats. Hitta din FoU-guide