Bildstöd och annat stöd vid kommunikation

Behöver du stöd i kommunikationen med dina patienter? Vill du kunna erbjuda dina patienter säker vård trots att det finns hinder för er att kommunicera? På webbplatsen Dart finns en bank med enkla texter och bilder, så kallade bildstöd.

Bildstöden är framtagna för att användas inom flera vårdverksamheter och i olika vårdsituationer, för samtal och information. Dessutom finns många av bildstöden översatta till andra språk och kan användas som komplement till tolk. Bildstödsmaterialet har tagits fram tillsammans med personal i olika verksamheter.

Skapa egna bildstöd

Passar inte de färdiga bildstöden din verksamhet? Eller vill du ta fram fler? Då kan du använda webbresursen bildstod.se för att skapa eget material utifrån olika mallar. Det är enkelt att dela med sig av sitt eget material och att återanvända andras.

Bildstod.se och det färdiga materialen för sjukvården har utvecklats av Dart kommunikationsstöd. Kontakta gärna Dart om du har frågor som rör hur du kan förenkla kommunikationen med dina patienter.

Webbplatsen Dart

Här kan du hämta färdigt material och läsa mer om olika kommunikationsstöd.