Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdgivarwebben

På Vårdgivarwebben finns information för dig som vårdgivare eller samarbetspartner, som arbetar med vårdfrågor i någon av kommunerna i Västra Götaland eller på annat sätt samarbetar med Västra Götalandsregionen i vårdfrågor.

Information som är specifik för en förvaltning eller en vårdenhet finns på respektive verksamhets egen webbplats.

Gå direkt till

Asylsökande och personer utan tillstånd

Bildstöd

Central barnhälsovård

Covid-19

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Läkemedel

Patientavgiftshandboken

Smittskydd

Stöd och behandling

Tandvård

Turisthandboken

Ungas psykiska hälsa

Utbildning

Vaccinationer

Vaccinationsprislista

WebSesam

MittVaccin

Nytt journalsystem för att hantera vaccinationer för sjukhusförvaltningar och privata vårdgivare.

Regional kunskapsstyrning

Bästa tillgängliga kunskap ska ge patienterna bästa möjliga vård vid varje tillfälle, var de än behandlas.

Nyheter

 • SKR:s arbete avslutas
  Under åren 2011 till 2022 har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, haft överenskommelser med regeringen i syfte att stärka patientsäkerheten hos regioner och kommuner. Från och med 2023 har överenskommelserna avslutats av regeringen, som i stället vill förtydliga Socialstyrelsens samordningsuppdrag inom området.
 • Vaccination mot RS-virus - nya rekommendationer
  Folkhälsomyndigheten har den 21 september presenterat nya rekommendationer för vaccination mot RS-virus.
 • Uppdatering influensasäsongen 2023-2024
  Tisdagen den 7 november startar årets influensavaccinationer. Men personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO), korttidsboende eller de som har hemsjukvård i ordinärt boende, kan erbjudas vaccination redan under slutet av oktober.
 • Strama VGR:s sjukhusstramadag 28 november Göteborg
  Välkommen till Strama VGRs sjukhusstramadag för alla intresserade av antibiotikaanvändning på sjukhus.
 • Informationsmaterial för att uppfylla kraven i biobankslagen
  Den 1 juli 2023 trädde en ny biobankslag i kraft. Enligt den nya lagen får prov som tas i vården sparas i en biobank om patienten/provgivaren samtyckt till vården och fått information enligt kraven i lagen.
 • Kraftens hus öppnar i Göteborg
  Vem vill inte komma till ett hus där man kan få kraft och kanske också ge kraft till andra? Kraftens hus är mötesplatser för cancerberörda, som finns i Borås, Stockholm och inom kort även i Göteborg.
 • VGR säger upp avtal med en vårdcentral i Göteborg
  Västra Götalandsregionen (VGR) häver avtalet med Din Klinik i Göteborg och kräver tillbaka 85 miljoner kronor. Det beslutade operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i dag. Alla patienter som är listade på vårdcentralen kommer att listas om.
 • FYSS nu även i webbform - eFYSS
  eFYSS är en helt ny webbplats med kunskaps- och beslutsstöd som kan användas vid rådgivning om fysisk aktivitet och stillasittande för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd.
 • Södra Älvsborgs Sjukhus visar vägen med smarta val av antibiotika
  Användning av antibiotika på sjukhus i VGR ökar, med mer risk för biverkningar, vårdrelaterade infektioner och eskalerad antibiotikaresistens. Ett smart val av antibiotika motverkar denna utveckling.
 • Ny upphandling av vacciner i barnvaccinationsprogrammet från 1 september 2023
  Nuvarande nationella upphandling gick efter fyra år ut den sista augusti 2023. Den nya upphandlingen gäller från 2023-09-01 – 2027-08-31.
 • FORSKNINGSANSLAG EMELLE
  Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f.d. Göteborgs och Bohus län. Stöd kan ges till ett eller flera projekt. Fonden välkomnar ansökningar både från experimentella och kliniska projekt inom området. För grundvetenskapliga projekt är det viktigt att den kliniska betydelsen av studierna anges.
 • Utlysning - Forskningsmedel för 2024 till regionala samarbetsprojekt
  Det är fortfarande möjligt att söka projektmedel från VGR till patientnära klinisk forskning med ett inomregionalt vetenskapligt samarbete. Forskningsmedlen kan sökas av anställda inom Västra Götalandsregionen eller i vårdverksamheter som VGR har avtal med.
 • Aktuella utlysningar
  Ska du söka medel för forskning- eller innovationsprojekt? Här är ett urval av några aktuella utlysningar från externa anslagsgivare.

Nyheter från Sortimentsrådet Läkemedel