1177 stöd- och behandling

Med 1177 stöd- och behandling kan vårdgivare skapa stödprogram, som exempelvis patientutbildningar, eller låta patienter ta del av behandlingsprogram i form av KBT på nätet.

Logga in

Det finns tre olika plattformar för personal:

Aktuell information

Support

Manualer, lathundar, introduktionsfilmer och aktuell information.

Kom igång

Nyfiken på Stöd och behandling? Vi hjälper dig komma igång.

Utbildning i Stöd och behandling

Här hittar du utbildningen i Stöd och behandling (Lärportalen). Den riktar sig till vård- och administrativ personal som ska arbeta i tjänsten.

Kontakt

Förvaltningarnas kontaktpersoner för Stöd och behandling

 • (Folktandvården: använder i nuläget inte Stöd och behandling)
 • Habilitering & Hälsa: Ann-Britt Lundgren Ahl
 • NU-sjukvården: Jenny Sjöholm, jenny.sjoholm@vgregion.se 
 • Närhälsan: Madelene Lundgren
 • Regionhälsan: Therese Lindberg
 • Sahlgrenska: Linda Wesén (psykiatri), Annika Johnsson (somatik)
 • Sjukhusen i väster: Anders Fernström
 • SkaS: Annie Axelsson
 • SÄS: Mattias Fehling

Privata vårdgivare har i nuläget inte någon gemensam kontaktperson för Stöd och behandling.


Funktionsbrevlåda

Det regionala SoB-teamet

 • Tommy Skjulsvik
 • Robin Björk
 • Therese Johansson

Mer information

Om tjänsten

Stöd och behandling används för att förmedla stöd- och behandlingsprogram. Exempel på stödprogram är patientutbildningar, stöd för behandlingsuppföljning, stöd till närstående och registreringar av olika typer av aktiviteter. Exempel på behandlingsprogram är KBT på nätet (internetförmedlad kognitiv beteendeterapi) för olika former av psykisk ohälsa.

Nationell information


Statistik

Statistik kan även hämtas från ett interaktivt statistikverktyg som publiceras av Inera. I verktyget kan man filtrera på bland annat län och program vilket gör det möjligt att på ett överskådligt sätt se aktuell användning av olika program i Västra Götalandsregionen och i andra delar av landet. Mer detaljerad information om antal startade program för olika enheter går att exportera från sidan Invånartjänster under rubriken Statistik kopplat till SoB (använd filter för att begränsa urvalet på t.ex. datum).

 


Läs mer