1177 hitta vård

Hitta vård är den del av 1177.se som presenterar och gör er vårdenhet sökbar för alla invånare.

Länkar

Hur ser er vårdenhets kontaktkort ut? Gå in via länkarna nedan och sök fram den. Kontrollera att uppgifterna stämmer och att ni har information som gör att invånare och patienter kan hitta rätt vårdenhet, hitta kontaktuppgifter och e-tjänster, och kan hitta dit.

Om Hitta vård

Kontaktkort

Hitta vård är en del av 1177.se. Där har varje enskild vårdenhet en egen informationssida, som vi kallar kontaktkort. På kontaktkortet finns kontaktuppgifter, e-tjänster och övrigt utbud presenterat. Alla vårdenheter som har patientkontakt ska vara synliga i Hitta vård.

Kontaktkortet ska visa det utbud av hälso- och sjukvård som mottagningen erbjuder invånarna, det gäller både privata aktörer med avtal och regionens egna vårdenheter. Förutsättningen är att det finns avtal med regionen om utbudet. Det gäller både mottagningens eget utbud, tilläggsuppdrag och det som eventuellt är upphandlat.

Rätt information

Innehållet på kontaktkortet ska bestå av kvalitetssäkrad information, det vill säga att den som är ansvarig för informationen på sin vårdenhet ska identifiera och agera om innehållet inte längre är korrekt. Det ska inte heller finnas aktörer som syns på felaktiga grunder eller på ett felaktigt sätt.

Informationen hämtas

Innehållet på kontaktkorten hämtas framför allt från Katalogtjänst HSA. I regionen använder vi KiV, Katalog i Väst, för att lägga in informationen och den förs sedan över till HSA och visas därefter i Hitta vård. E-tjänster från 1177 hämtas automatiskt. 

Er egen webbplats på vgregion.se hämtar också information från KiV, men inte i samma omfattning som Hitta vård. Titta därför gärna i lathunden för att se vilka attribut ni behöver använda i KiV.  

De mottagningar som inte har egna webbsidor på vgregion.se kan via Hitta vård presentera sitt vårdutbud och information via KKA, Kontaktkortsadmin, för den information som inte kan läggas in i KiV.

Kajsa Söderberg

Regional samordnare Hitta vård

Telefonnummer

Mobil: 070 639 81 65