Regionala riktlinjer och rutiner

Här hittar du regionala medicinska riktlinjer och rutiner. De syftar till att stötta professionen med korta och koncisa kunskapsstöd och instruktioner.

Fritextsök

Kontakt medicinsk redaktion

Medicinsk redaktion för frågor om och synpunkter på styrande dokument inom hälso- och sjukvård medicinsk.redaktion@vgregion.se