Vaccinprislista

Vaccinprislista från och med 1 februari 2024 för vaccin som administreras på mottagning. Avgiften nedan är den faktiska avgiften som patienten ska betala.

Vaccin mot Preparatnamn Pris per injektion
Bältros

Zostavax
Shingrix

1 400 kr
1 790 kr
Covid-19

Comirnaty
Nuvaxovid

170 kr
170 kr
Denguefeber

Qdenga

1 120 kr
Difteri, stelkramp, kikhosta,
polio. Grundvaccination barn.
Tetravac 350 kr
Difteri, stelkramp och kikhosta
Påfyllnadsdos
DiTeKiBooster 360 kr
Difteri, stelkramp, kikhosta,
polio. Påfyllnadsdos.
Boostrix Polio 410 kr
Difteri, stelkramp och kikhosta Triaxis 300 kr
Fästingburen encephalit (TBE)

Encepur Vuxen
Encepur Barn 
FSME-IMMUN Vuxen
FSME-IMMUN Junior

320 kr
310 kr
450 kr
440 kr
Gammaglobulin Beriglobin 1,0-2,0 ml 380 kr
Gula febern Stamaril 630 kr
Hepatit A Havrix, 1440 1,0 ml
endosspruta
Havrix, 1440 0,5 ml
endosspruta
380 kr

350 kr

Hepatit A

Vaqta, vuxen
Vaqta, barn 
340 kr
330 kr
Hepatit B

Engerix-B, 1,0 ml
endosspruta
Engerix-B, 0,5 ml

310 kr

310 kr
Hepatit A+B Twinrix Vuxen, 1,0 ml
Twinrix Pediatric, 0,5 ml
Ambirix® barn 1-15 år

500 kr
400 kr
520 kr

Hemophilus influenza typ b Act-HIB 550 kr
Humant papillomvirus HPV Gardasil9 1 570 kr
Immunitetskontroll TBC Tuberkulin PPD RT 23 SSI 380 kr
Jap.B encefalit Ixiaro 1 230 kr
Kolera Dukoral 2x1 dos 990 kr
Meningokock A+C+W+Y Nimenrix 580 kr
Meningokock B

Trumenba
Bexsero

1 130 kr
1 060 kr

Mässling, röda hund och påssjuka M-M-RVAXPRO 240 kr
Pneumokocker

Pneumovax
Vaxneuvance
Prevenar 20

420 kr
380 kr
760 kr

Polio ImovaxPolio 380 kr
Rabies Verorab 690 kr
Stelkramp Licenspreparat* 200 kr
Säsongsinfluensa Influvac Tetra 230 kr
Tuberkulos BCG-vaccin 470 kr
Tyfoidfeber Typhim Vi 420 kr
Vattkoppor Varivax 520 kr
Myggnät, stora Care Plus Bell 380 kr
Myggnät, små Care Plus Compact Bell 380 kr

Ett tillfälligt pris tas fram för vaccin som inte finns med på prislistan enligt ovan. Kontakta ordförande i terapigrupp Vaccin: ulrica.sand-hoglund@vgregion.se

*Licensvaror måste alltid beställas från ett apotek, enligt gällande regelverk. För enheter som har avtal med regiongemensamt lager (RGL) ska vaccin på licens beställas därifrån. Kontakta RGL då beställning av licensprodukter normalt inte kan ske via Marknadsplatsen. Kontaktuppgifter: tel: 010-447 71 00, fax: 031-88 06 95, kundservice.rgl@apoteket.se.