Restinformation: Actilyse 2mg

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Njure
Senast uppdaterat 2024-04-10 information om Metalys 10 000 enheter finns i separat information
2022-09-06 Uppdaterad information om tillgänglighet på licensalternativen
2022-06-16 (länkar till nationella rekommendationer uppdaterade, redaktionella ändringar, medicintekniskt alternativ tillagt)
2022-05-13

Läkemedel

Actilyse 2mg

Till följd av ovan restsituationer, kan även leveransstörningar/restnoteringar för övriga styrkor på Actilyse uppstå. Se även information från Boehringer Ingelheim

Status

Actilyse 2mg restnoterar under hela 2023 och 2024

Alternativ

Se nationella rekommendationer angående hantering av restsituation för Actilyse 2 mg.

Det pågår en nationell samordning gällande tillverkning av Actilyse 1mg/ml via APL.
För mer information kontakta lokala sjukvårdsapotek.

Alternativ till Actilyse

Nedanstående produkter har godkända regiongemensamma licenser:

Begränsad tillgång:
Cathflo pulver till injektion/infusionsvätska, lösning 2 mg, 10x2 ml,
MAH: Hoffmann-La Roche Limited (Canada)
Produktresumé
Varunummer:844325 – beställs via Hamlet
Pris: 10 995 kr
Ledtid: 10 dagar

Cathflo Activase 2mg, powder for solution for injection 1st;
MAH:Genentech, Inc USA
Produktresumé
Vnr:844139
Pris: 4700kr
Ledtid: ca 3 veckor

Ej längre tillgänglig:
Actilyse Cathflo 2mg, pulver till injektion-/infusionsvätska, lösning 5st;
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Tyskland)
Produktresumé

Varunummer: 773537 - beställs via Hamlet
Pris: 4300 kr
Ledtid: ca 10 dagar best                

Medicinteknisk produkt:
TauroLock 5A U25.000 - Beställs i marknadsplatsen

Varje förskrivare får ta ställning till vilket/vilka
alternativ som passar deras verksamhet

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL

Övrigt

Skicka in licensmotivering via KLAS.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se