Restinformation Adrenalin Martindale 0,1 mg/ml

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Allergi - andning - ÖNH
Senast uppdaterat 2024-07-05 Kortare ledtid på licensalternativ med varunummer 774332 
2024-06-27 Nytt licensalternativ, 10x10ml ampull, finns. Godkänd dispens för förpackningar avsedda för brittisk marknad finns. 
2024-06-14 Adrenalin Martindale 0,1 mg/ml restnoterar

Läkemedel

Adrenalin Martindale 0,1 mg/ml 10x10 ml varunummer 453149 

Status

Restnoterar med ovisst leveransdatum.

Alternativ

Alternativ:

Adrenalin Aguettant 0,1mg/ml förfylld spruta 10x10 ml
varunummer 451478 kan utgöra alternativ.
Sporadiska leveranser förekommer.

Licensalternativ, ampull:

Dilute Adrenaline (Epinephrine) 1:10 000 injektionsvätska, 10x10ml ampull
MAH: Macarthys Laboratories Ltd T/A Martindale Pharma, Storbritannien
Ledtid: cirka 14 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order, kontakta RGL
Pris: cirka 4300 kr
Varunummer: 846552 
Se produktresumé

Licensalternativ, observera förfylld spruta:

Adrenalin Aguettant injektion 0,1 mg/ml, förfyllda sprutor 10 x 10 ml
MAH Aguettant Suisse SA Schweiz
Ledtid: cirka 2 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order, kontakta RGL
Pris: 3500 kr
Varunummer: 774332 
Se produktresumé

Adrenalin Aguettant injektion 0,1 mg/ml, förfyllda sprutor 10 x 10 ml
MAH Aguettant Suisse SA Schweiz
Ledtid: cirka 10 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order, kontakta RGL
Pris: 7900 kr
Varunummer: 748373
Se produktresumé

Regiongemensam licens finns på ovanstående preparat för beställning på rekvisition. För receptförskrivning krävs enskild licens.

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

Företaget, RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se