Restinformation: Carbocain adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrog/ml

Restinformation: Carbocain adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrog/ml

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Smärta
Senast uppdaterat

2024-05-29 Kortare ledtid för licensalternativ 
2024-05-23 Åter restnoterad, se information under status
2024-01-12 Nytt licensalternativ, samma licens gäller
2023-09-05 Nytt licensalternativ
2023-06-13 Länk till terapiråd från terapigrupp Smärta
2023-01-10

Läkemedel

Vnr. 563366 Carbocain adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrog/ml 

Status

Restnoterar med preliminärt leveransdatum 2025-06-09
Delleverans förväntas komma under restperioden. Leverans är planerad till mitten på oktober 2024

Information från terapigrupp Smärta

Terapiråd Brist på mepivakain (vgregion.se)

Alternativ

Adrenalin APL Injektionsvätska, lösning 10 mikrog/ml utan konserveringsmedel finns att beställa som extemporeberedning.

Licensalternativ till Carbocain adrenalin 10mg/ml + 5 mikrog/ml

Carbosen con Adrenalina 10mg/ml + 5mcg/ml
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek: 10x10ml
Vnr 843527
Produktresumé
Ledtid: Ca 3 arbetsdagar. För information om specifik order
kontakta RGL
Pris: ca 700 kr
Referensnummer: 2024719563

Carbosen con Adrenalina 10mg/ml + 5mcg/ml
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek: 10x10ml
Vnr 844329
Produktresumé
Ledtid: Upp till 14 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL
Pris: ca 650 kr
Referensnummer: 2024719563

Förlängda ledtider och ostabil tillgång på licensalternativen nedan

Carbosen con Adrenalina 10mg/ml + 5mcg/ml
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek: 10x5ml
Vnr 846194
Produktresumé
Ledtid: Oklar ledtid. För information om specifik order kontakta RGL
Pris: 599 kr
Referensnummer: 2024719563

Regiongemensam licens för beställning på rekvisition finns för ovanstående preparat

Informationskälla:

Aspen Pharma och RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se