Restinformation Marcain Adrenalin 2,5mg/ml + 5mikrogram/ml

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Smärta
Senast uppdaterat 2024-05-29 Kortare ledtid för licensalternativ 
2024-05-16 Delleveranser kan förekomma under restperioden, se mer info under rubriken Status
2023-07-19 Ny restsituation 

Läkemedel

Marcain Adrenalin 2,5mg/ml+ 5mikrogr./ml (varunummer: 171603)

Status Restnoterar med preliminärt leveransdatum 2025-06-06

Delleveranser förväntas komma under restperioden. Leverans är planerad till slutet av augusti 2024.
Information från terapigrupp Smärta

Terapigrupp Smärta rekommenderar att man under restperioden använder bupivakain utan adrenalin i de fall detta är möjligt, för att spara på adrenalinkombinationerna till de ingrepp där dessa är nödvändiga.

Tillgången på lokalanestetika med bupivakain utan adrenalin bedöms för närvarande vara god.

Alternativ

Licensalternativ:
Namn: Bupicain con adrenalina 
Styrka: 2,5mg/ml + 5 mkg/ml
Förpstlk: 10x10ml
MAH: Monico
Godkännandeland: Italien
Pris: 400kr/förp 
Ledtid: ca 3 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL
Vnr: 845716
Se produktresumé

Regiongemensam licens finns på ovanstående preparat för beställning på rekvisition.

Varje förskrivare får en ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

RGL, företaget

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se