Restinformation: Metalyse 10000 enheter

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapigrupp: Neurologi
Senast uppdaterat

2024-04-11 information om Acilyse 2 mg finns i separat information
2022-09-06 Uppdaterad information om tillgänglighet på licensalternativen
2022-06-16 (länkar till nationella rekommendationer uppdaterade, redaktionella ändringar, medicintekniskt alternativ tillagt)
2022-05-13

Läkemedel

Metalyse® 10 000 enheter
Till följd av ovan restsituationer, kan även leveransstörningar/restnoteringar för övriga styrkor på Actilyse uppstå. Se även information från Boehringer Ingelheim

Status

Metalyse® 10 000 enheter restnoterar under hela 2023 och 2024

Alternativ

Se nationella rekommendationer angående hantering av restsituation för Metalyse.

Alternativ till Metalyse
Följande licensalternativ finns tillgängliga för närvarande:

TNKase,  pulver till injektionsvätska, lösning; 1 st; Hoffmann-La Roche Limited (Canada)
Produktresumé
Varunummer: 744274 - beställs via Hamlet
Pris: 34 999 kr
Ledtid: 10-15 dagar

Varje förskrivare får ta ställning till vilket/vilka alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

RGL, företaget

Övrig information

Skicka in licensmotivering via KLAS.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se