Information: Spasmofen suppositorium

Information om Spasmofen Suppositorium

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Smärta
Senast uppdaterat 2022-10-27

Information

Spasmofen som en tid tillbaka utgått på grund av komponentbrist finns nu som en ny extempore-vara hos APL. 

Tidigare komponenter i Spasmofen: 0,5 mg metylskopolaminnitrat, 0,8 mg kodein, 13 mg morfin, 6 mg noskapin och 40 mg papaverin.

Den nya produkten heter Hyoscinbutylbromid-morfin-noskapin-papaverin APL 10 mg + 13 mg + 6 mg + 40 mg suppositorier. Som namnet förtäljer är Kodein borttaget och metylskopalaminnitrat utbytt till hyoscinbutylbromid.

Produkten tillhandahålls som extemporeberedning i förpackningsstorleken 10 stycken suppositorier med en hållbarhet på 6 månader. 
Kostnaden är 650kr per förpackning.

Beställning från sjukhus sker via beredningsenheterna enligt rutin. Beställning från enheter utanför sjukhus görs via fax till RGL.

Informationskälla:

APL


Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se