Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukvårdsapotek VGR

Sjukvårdsapotek VGR

Ett regiongemensamt sjukvårdsapotek med uppdrag att säkra och vidareutveckla en gemensam läkemedelsförsörjning för sjukvården inom Västra Götalandsregionen

Sjukvårdsapotek VGR ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar. Enheten består av fem lokala och en regiongemensam enhet som har ett nära samarbete.

Tjänsten för Läkemedelsleveranser har upphandlats och utförs av Apoteket AB. Apoteket AB ingår i VGR:s Sjukvårdsapotek.

Verksamhets- och kvalitetsberättelse Sjukvårdsapotek VGR 2021

Nyheter från Sortimentsrådet Läkemedel

 

Uppdrag

Organisation

Termer och begrepp

Uppdrag 

Sjukvårdsapotek VGR samordnar och utvecklar läkemedelsförsörjningen, arbetar med standardisering av processer och rutiner samt att bidra till kvalitetssäker och rationell läkemedelsanvändning och läkemedelshantering. Enheten ska vara ett stöd för vården. I uppdraget ligger också att i samverkan med Läkemedelskommittén och terapigrupperna arbeta med standardisering av läkemedelssortimentet genom att kommunicera med och informera läkare och sjuksköterskor.

Sjukvårdsapotek VGR ansvarar för ledning, styrning och samordning av sjukhus-apoteksverksamheten i VGR. I uppdraget ingår att säkerställa och utveckla effektiv läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering med hög kvalitet och att tillgodose vårdgivares och patienters behov samt bidra med farmaceutiskt kunskapsstöd i vården.

Sjukvårdsapotekets strategi är att arbeta med läkemedelshantering- och läkemedelsförsörjning med utgångspunkt i vårdens behov och att verka för bästa möjliga tillgänglighet på läkemedel. Arbetet med läkemedelssortiment och -försörjning ska utföras strukturerat och processorienterat.

Till sidans topp

Organisation

Sjukvårdsapoteket är strukturerat som ett nätverk. Organisationen består av en regiongemensam plattform bemannad med många olika specialistroller. Dessutom, fem lokala sjukvårdsapotek, fyra produktions-enheter för slutenvårdsdos, (maskinell packning av läkemedel i dospåsar) samt tre beredningsenheter för läkemedel som bereder cytostatika och extemporeläkemedel.

Flera personer har delade uppdrag med både en regiongemensam och en lokal roll. Sjukhusapoteket har ett Sortimentsråd för läkemedel som ansvarar för det dagliga arbetet med sortimentsstyrning, ersättningsprodukter vid restsituationer etc. och har en central roll inom sjukvårdapoteket.

Apoteket AB driver på uppdrag av VGR det regiongemensamma lagret, RGL, som ligger i Hisings Backa. RGL tar emot beställningar, plockar och packar samt levererar läkemedel till lastbryggor på sjukhus och till andra angivna platser.

Lokalt på sjukhusen arbetar man med skötsel av PNL (patientnära lager) och VNL vårdnära lager). Inbegriper bl.a. läkemedelsbeställningar, uppackning, justering av lagernivåer och sortiment i samråd med vården och kontroll av hållbarhetsdatum. Dessutom genomförs läkemedelsuppföljningar, sortimentsanalyser, informations- och utbildningsinsatser, rådgivning och iordningställande av läkemedel av apotekare och receptarier.

Till sidans topp

Termer och begrepp

Definierat sortiment: Upphandlade läkemedel, samt de läkemedel som terapigrupperna anger som förstahandsval.

PNL: Patientnära lager, avdelningsförråd för läkemedel

RGL: Regiongemensamt lager för läkemedel, drivs av Apoteket AB

VNL: Vårdnära lager, gemensamhetsförråd för läkemedel, placerad på centrala platser på sjukhusen

Till sidans topp

Praktisk information

Samlade kontaktuppgifter till lokala sjukvårdsapotek, RGL och Beredning Läkemedel

Kortfattad information om beställning av läkemedel för:

Lathund Skriv ut kvittenslistor (avsedd för Regionservice och Regiontransporter)

Blandbarhetsdatabasen

Inom sjukhusvården ges ofta flera intravenösa läkemedel samtidigt i samma venkateter. Vissa läkemedel är inte kompatibla med varandra, för ökad patientsäkerhet har en databas med stöd i blandbarhetsfrågor utvecklats.

Vill du veta mer?

Slutenvårdsdos

Sedan 2015 packar Sjukvårdsapotek VGR dospackade läkemedel och som levereras till inneliggande patienter där så anses lämpligt. Syftet med detta är att öka patientsäkerheten och att minska sjuksköterskornas arbetsbelastning gällande läkemedelsdispensering. Masiknella dosverksamheter finns på Sahlgrenska sjukhuset, Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, samt Norra Älvsborgssjukhus.

Vill du veta mer eller har frågor kontakta Operativ samordnare Slutenvårdsdos:
charlotta.halling.harnby@vgregion.se

 

Extempore

Sedan mars 2022 bedriver Sjukvårdsapotek VGR extemporetillverkning i egen regi (gjordes tidigare av APL på uppdrag av regionen).

Extemporeläkemedel är läkemedel som bereds för enskild enhet eller patient, då godkända läkemedel eller tillgängliga licensalternativ av olika anledningar inte passar. Förfyllda antibiotikasprutor, smärtkassetter och cytostatikaberedningar är några exempel på extempore.

Beredningsenheter för extempore (”Beredning läkemedel”) finns på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Skaraborgs Sjukhus Skövde samt Uddevalla sjukhus.

Vill du veta mer eller har frågor kontakta Operativ samordnare beredning läkemedel:
sara.m.backstrom@vgregion.se

Profilbild av Alessio Degl'innocenti

Alessio Degl'innocenti

Regionområdeschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-09-22 14:01