Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sortimentsrådet Läkemedel

Sortimentsrådet är en del av Sjukvårdsapoteket VGR som ansvarar för det definierade sortimentet för läkemedel och består av farmaceuter från olika sjukhusförvaltningar inom VGR.

Vår målsättning är att hålla ett regionalt sortiment som tar hänsyn till alla förvaltningars behov och vi träffas regelbundet för att stämma av angelägna frågor.

En stor del av vårt dagliga arbete består i att hålla beställare informerade om vilka läkemedel som finns tillgängliga samt leta efter alternativ när en bristsituation uppstår. Vi kommunicerar främst via lager- och beställningssystemet Hamlet men information om bristsituationer med större påverkan publiceras också här på sidan i vårt nyhetsflöde ”Sortimentsrådet informerar”.

Arbetet utförs i nära samarbete med våra leverantörer Apoteket AB och APL samt inköp, terapigrupper och marknadsplatsen/materialdepån Sisjön.

Restnoterade läkemedel

Vad beror restnoteringar på?

Antalet restnoteringar ökar och problemet är globalt. Läs gärna om flera samverkande faktorer och om hur sortimentsrådet arbetar i nedan artikel publicerad i Substans, nr 2 2019

Rutin - Tillvägagångsätt vid brist på läkemedel med risk för kritisk restsituation.

Regionövergripande licenser i VGR

Kontakta oss

Har du frågor om eller synpunkter på det definierade läkemedelssortimentet exempelvis förväxlingsrisk kan du nå oss via vår funktionsbrevlåda: sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Vid kontakt ange gärna din arbetsplats samt telefonnummer.

Utbytbara läkemedel enligt Terapigrupper

Lista över läkemedel som ej är utbytbara enligt Läkemedelsverket, men bedöms som kliniskt likvärdiga och utbytbara på sjukhus inom VGR enligt Terapigrupp.

Listan uppdateras normalt en gång om året i samband med upphandling, datum när listan uppdaterades hittar du i dokumentet.
Mindre förändringar kan ske löpande, senaste informationen finns i Hamlet.

Antibiotikamixturer som ska spädas på apotek

Sammanställning för vilka läkemedel som ska spädas på apotek och vilka som kan fås ospädda om RGL kontaktas. Mer information kan du få av det lokala sjukhusapoteket.

 

Senast uppdaterad: 2022-05-23 09:28