Restinformation Xylocain-adrenalin 10mg/ml+5mkg/ml, injektionsvätska, lösning

Restinformation: Xylocain-adrenalin 10mg/ml+5mkg/ml, injektionsvätska, lösning

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar

Terapiområde: Smärta

Senast uppdaterat

2024-07-11 Förtydligande från terapigrupp Smärta vid buffring 
2024-05-16 Delleveranser kan förekomma under restperioden, se mer info under rubriken Status
2024-03-28 Licensalternativ vnr 742431 och vnr 744947 är åter tillgängliga. Licensalternativ vnr 845509 är ej  längre tillgängligt 
2024-02-06 Uppdaterad tillgänglighet på licensalternativ
2024-01-19 Ännu ett licensalternativ finns tillgängligt
2024-01-15 Licensalternativ vnr 845509 åter tillgängligt 
2024-01-10 Licensalternativ vnr 744947 och vnr 744948 restnoterar. Nytt licensalternativ eftersökes
2023-12-12 Licensalternativ vnr 845509 restnoterar
2023-09-05 Tidigare restnoterat licensalternativ åter tillgängligt
2023-07-13 Förlängd restnotering
2023-05-24  Nytt licensalternativ tillgängligt
2023-05-05  Nytt licensalternativ eftersökes
2023-03-03  Licensalternativ till Xylocain adrenalin

Läkemedel

Xylocain adrenalin 10mg/ml+5mkg/ml;
injektionsvätska, lösning 5 x 20 milliliter Injektionsflaska
Vnr: 160026

Status

Restnoterar med preliminärt leveransdatum 2025-06-06

Delleveranser är planerade till mitten på maj 2024, början på september 2024 och slutet på november 2024. Leveransen i maj förväntas räcka till början av juni 2024.

Information från terapigrupp Smärta

Terapigrupp Smärta rekommenderar att man under restperioden använder lidokain utan adrenalin i de fall detta är möjligt, för att spara på adrenalinkombinationen till de ingrepp där detta är nödvändigt.

Både Xylocain adrenalin och licensalternativet Rapidocain 10mg/ml + Epinephrine 5mcg/ml innehåller konserveringsmedel E218. Licensalternativet innehåller även konserveringsmedlet E216.

Buffring: Observera att alkalisering, med exempelvis natriumbikarbonat, kan medföra en ökad risk för fällning eftersom lidokain är svårlöslig vid pH över 6,5. Om buffring bedöms nödvändig ska detta göras tätt inpå administrering och inte i förväg. Inspektera lösningen för eventuell partikelformation/fällning. Licensalternativet Rapidocain 10mg/ml + Epinephrine 5mcg/ml kan ha högre risk för utfällning vid högre pH pga skillnad i innehåll jämfört med Xylocain adrenalin. 

Alternativ

Licensalternativ:

Rapidocain 10mg/ml + Epinephrine 5mcg/ml; injektionsvätska,lösning, 10x5 ml 
Sintetica SA, Switzerland
Produktresumé
Vnr: 845877
Pris: ca 300 kr
Ledtid: Cirka 20-25 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL

Rapidocain 10mg/ml + Epinephrine 5 mcg/ml; injektionsvätska,lösning, 10x5 ml 
Sintetica SA, Switzerland
Produktresumé
Vnr: 742431
Pris: cirka 870 kr
Ledtid: Cirka 7 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL

Xylanaest 1% mit Epinephrin 1:200.000, injektionsvätska, lösning,
Gebro Pharma GmbH, Österrike
5x5 ml utan konserveringsmedel
Produktresumé 
Vnr: 744947
Pris: cirka 600 kr
 

Regiongemensam licens för beställning på rekvisition finns för ovanstående preparat. För receptförskrivning krävs enskild licens.

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet


Nedan licensalternativ restnoterar för närvarande:

Xylocain parenteral solutions 10 mg/ml+5 mikrogram/ml; injektionsvätska, lösning, 10x20 ml
Aspen Pharmacare, Canada
Produktresumé
Vnr: 845509
Pris: ca 2070 kr
Ledtid: Cirka 10 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL

Xylanaest 1% mit Epinephrin 1:200.000, injektionsvätska, lösning,
Gebro Pharma GmbH, Österrike
5x50 ml med konserveringsmedel
Produktresumé 
Vnr: 744948
Pris: cirka 1400 kr

Informationskälla:

Företaget Aspen Pharma, RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se