Restinformation Xylocain-adrenalin 10mg/ml+5mkg/ml, injektionsvätska, lösning

Restinformation: Xylocain-adrenalin 10mg/ml+5mkg/ml, injektionsvätska, lösning

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar

Terapiområde: Smärta

Senast uppdaterat

2024-03-28 Licensalternativet vnr 742431 är åter tillgängligt. Licensalternativ vnr 845509 är ej  längre tillgängligt
2024-02-06 Uppdaterad tillgänglighet på licensalternativ
2024-01-19 Ännu ett licensalternativ finns tillgängligt
2024-01-15 Licensalternativ vnr 845509 åter tillgängligt 
2024-01-10 Licensalternativ vnr 744947 och vnr 744948 restnoterar. Nytt licensalternativ eftersökes
2023-12-12 Licensalternativ vnr 845509 restnoterar
2023-09-05 Tidigare restnoterat licensalternativ åter tillgängligt
2023-07-13 Förlängd restnotering
2023-05-24  Nytt licensalternativ tillgängligt
2023-05-05  Nytt licensalternativ eftersökes
2023-03-03  Licensalternativ till Xylocain adrenalin

Läkemedel

Xylocain adrenalin 10mg/ml+5mkg/ml;
injektionsvätska, lösning 5 x 20 milliliter Injektionsflaska
Vnr: 160026

Status Restnoterar med preliminärt leveransdatum 2024-04-19
Information från terapigrupp Smärta

Terapigrupp Smärta rekommenderar att man under restperioden använder lidokain utan adrenalin i de fall detta är möjligt, för att spara på adrenalinkombinationen till de ingrepp där detta är nödvändigt.

Både Xylocain adrenalin och licensalternativet Rapidocain 10mg/ml + Epinephrine 5mcg/ml innehåller konserveringsmedel E218. Licensalternativet innehåller även konserveringsmedlet E216. 

Alternativ

Licensalternativ:

Rapidocain 10mg/ml + Epinephrine 5mcg/ml; injektionsvätska,lösning, 10x5 ml 
Sintetica SA, Switzerland
Produktresumé
Vnr: 845877
Pris: ca 300 kr
Ledtid: Cirka 20-25 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL

Rapidocain 10mg/ml + Epinephrine 5 mcg/ml; injektionsvätska,lösning, 10x5 ml 
Sintetica SA, Switzerland
Produktresumé
Vnr: 742431
Pris: cirka 870 kr
Ledtid: Cirka 7 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL

Regiongemensam licens för beställning på rekvisition finns för ovanstående preparat. För receptförskrivning krävs enskild licens.

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet


Nedan licensalternativ restnoterar för närvarande:

Xylocain parenteral solutions 10 mg/ml+5 mikrogram/ml; injektionsvätska, lösning, 10x20 ml
Aspen Pharmacare, Canada
Produktresumé
Vnr: 845509
Pris: ca 2070 kr
Ledtid: Cirka 10 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL

Xylanaest 1% mit Epinephrin 1:200.000, injektionsvätska, lösning,
Gebro Pharma GmbH, Österrike
Produktresumé 
5x50 ml med konserveringsmedel, vnr 744948, pris cirka 1400 kr

Xylanaest 1% mit Epinephrin 1:200.000, injektionsvätska, lösning,
Gebro Pharma GmbH, Österrike
Produktresumé 
5x5 ml utan konserveringsmedel vnr 744947 Pris cirka 600 kr

 

Informationskälla:

Företaget Aspen Pharma, RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se