Nationella läkemedelslistan

Med Nationella läkemedelslistan är det möjligt för hälso- och sjukvården, apotek och patienter att få tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel. Syftet med att införa lagen om nationell läkemedelslista är att öka patientsäkerheten och bidra till att patienter får bästa möjliga läkemedelsbehandling.

Nationella läkemedelslistan ersätter receptregistret och läkemedelsförteckningen och har tagits fram av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Lagen om nationell läkemedelslista gäller från och med den 1 maj 2021. Samtliga vårdgivare och apotek ska ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan senast den 1 dec 2025.

Om Nationella läkemedelslistan på E-hälsomyndighetens webbplats

Förskrivningskollen - webbingång för hälso- och sjukvården

Förskrivningskollen kan (men behöver inte) användas för att se de uppgifter som ligger i Nationella läkemedelslistan. Legitimerad sjukvårdspersonal kan logga in med SITHS-kort. För fritidsförskrivare finns inloggningslösning via Freja-eID Plus med möjlighet att skapa förskrivningar.

Patientens samtycke behövs för att kunna se förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan (gäller ej dospatienter).

Om Förskrivningskollen på E-hälsomyndighetens webbplats

Invånare kan dölja recept- och uttagsinformation 

Från 1 maj 2021 kan invånare dölja recept- och uttagsinformation via Läkemedelskollen.

  • Förskrivningar som spärrats för vården visas inte i Förskrivningskollen eller i funktionen Uthämtade läkemedel i Pascal och Nationell patientöversikt (NPÖ). Dock visas information om att det finns förskrivningar som är spärrade.
  • Förskrivare av läkemedel får alltid information om patienten har förskrivits särskilda läkemedel, till exempel narkotikaklassade läkemedel, under de senaste två åren. Däremot får de inte se vilka läkemedel det är som har förskrivits om uppgiften är spärrad. 

Utbildning och mer information

Relaterad information

Ändrade regler för recept

I samband med att Nationella läkemedelslistan trädde i kraft infördes också nya regler för hur apoteken ska hantera recept. Apotekspersonalen ska lägga in pappersrecept i Nationella läkemedelslistan innan de lämnar ut läkemedel. Apotekspersonalen ska inte skriva ut elektroniska recept på papper (undantag finns om patienten behöver sitt recept i pappersformat för att ta ut läkemedel i ett annat land).

Elektronisk förskrivning som huvudregel

Elektronisk förskrivning som huvudregel vid utfärdande av recept till människa trädde i kraft den 10 maj 2022. 

Om elektronisk förskrivning och aktuella receptblanketter

Support och frågor

Förskrivningskollen och Läkemedelskollen hanteras av E-hälsomyndigheten.