Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Blandbarhetsdatabasen

Blandbarhetsdatabas för intravenösa läkemedel

Säker läkemedelsanvändning är grundläggande för säker läkemedelsbehandling. Inom sjukhusvården ges ofta flera intravenösa läkemedel samtidigt i samma infart. Vissa läkemedel är inte fysikaliskt och/eller kemiskt kompatibla med varandra vilket kan medföra risk för utfällning, kateterocklusion och effektbortfall.

För ökad patientsäkerhet har en databas med stöd i blandbarhetsfrågor utvecklats i VGR. Informationen i databasen baseras på internationellt publicerade studier, litteratur och i vissa fall farmaceutiska bedömningar. Blandbarhetsdatabasen finns tillgänglig för läkare, sjuksköterskor och farmaceuter i regionen samt nationellt.

Logga in i Blandbarhetsdatabasen med användarnamn och ditt vanliga lösenord till VGR-datorer. 

Kontakta funktionsbrevlådan vid frågor om blandbarhet eller förfrågan om föreläsning.

Blandbarhetsansvariga apotekare Sjukvårdsapotek VGR:
annabel.peyravi.latif@vgregion.se
kaveh.teimori@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-05-23 09:37