Blandbarhetsdatabasen

Blandbarhetsdatabas för intravenösa läkemedel

Säker läkemedelsanvändning är grundläggande för säker läkemedelsbehandling. Inom sjukhusvården ges ofta flera intravenösa läkemedel samtidigt i samma infart. Vissa läkemedel är inte fysikaliskt och/eller kemiskt kompatibla med varandra vilket kan medföra risk för utfällning, kateterocklusion och effektbortfall.

För ökad patientsäkerhet har en databas med stöd i blandbarhetsfrågor utvecklats i VGR. Informationen i databasen baseras på internationellt publicerade studier, litteratur och i vissa fall farmaceutiska bedömningar. Blandbarhetsdatabasen finns tillgänglig för läkare, sjuksköterskor och farmaceuter i regionen samt nationellt.

Blandbarhetsdatabasen är öppen, ingen inloggning krävs.

Länk till Blandbarhetsdatabasen 

Kontakta funktionsbrevlådan vid frågor om blandbarhet eller förfrågningar gällande föreläsningar.


Apotekare inom blandbarhet, Sjukvårdsapotek VGR:
annabel.peyravi.latif@vgregion.se (blandbarhetsansvarig apotekare)
karin.s.olsson@vgregion.se
kaveh.teimori@vgregion.se