Taligenkänning (TIK)

Taligenkänning är en programvara som översätter tal till text. Det innebär att man använder rösten för att producera text i stället för att skriva med tangentbordet. Programvaran innehåller även funktioner för att underlätta arbetet med att dokumentera. Här finns information för dig som ska använda, införa eller utbilda i taligenkänning.

Tilläggsutbildning i Lärportalen

För dig som som vill lära dig mer avancerade funktioner i taligenkänning som autotexter, programmering av diktafonens knappar, steg-för-steg-kommandon och andra röstkommandon.

Material

För dig som ska använda, införa eller utbilda i taligenkänning.

FAQ

Vanliga frågor och svar om taligenkänning.

Support

För dig som behöver support eller vill anmäla ett ärende som rör taligenkänning.

Anders Thell

Systemförvaltare för taligenkänning

Malin Stoldt

Projektledare taligenkänning privata vårdgivare inom vårdval (LOV)