Förskrivningskollen

Förskrivningskollen lanserades den 1 maj 2021. Där kan man se patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.

Förskrivningskollen ska i första hand fungera som en reservlösning. Den kan användas av personal i vården som inte kan se information från registret Nationella läkemedelslistan i sina vårdinformationssystem.

Fram till att det ordinarie vårdsystem har anslutit till Nationella läkemedelslistan är Förskrivningskollen det enda tillgängliga systemet som visar både förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan samlad på ett ställe. Man bör dock alltid främst utgå från det ordinarie journalsystem, Nationell patientöversikt (NPÖ) eller ett system för dosdispenserade läkemedel, exempelvis Pascal.

Legitimerad vårdpersonal med tillgång till ett SITHS-kort kan logga in i Förskrivningskollen och:

Ta del av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Förskrivare av läkemedel kan skapa och häva sekretesspärr för vårdnadshavare.

Sedan 29 november 2021 finns nedan funktioner i Förskrivningskollen:

Skapa förskrivning av läkemedel, men inte för dosdispenserade läkemedel

Avsluta och makulera förskrivning.

Integrerat beslutsstöd i form av dubblettvarning, undvik till äldre och interaktionsvarning.

Behandlingsorsak och behandlingsändamål dokumenteras på förskrivningar

Möjlighet att spärra behandlingsorsak.

Fritidsförskrivare kan logga in via Freja-ID och har möjlighet att skapa förskrivningar.

Utförligare information och användarmanual finns hos eHälsomyndigheten.

Förskrivningskollen - eHälsomyndigheten