Obstetrix

Obstetrix är ett vårdinformationssystem som används inom öppen- och slutenvård i Västra Götalandsregionen. Obstetrix används för att dokumentera utförd och planerad vård inom prevention, mödravård och obstetrik.

Förvaltningsorganisationen består av representanter från berörda förvaltningar i regionen och ingår i Tjänsteområde Sjukhus och Specialistsystem. Vi arbetar för att kvalitetssäkra Obstetrix bland annat genom att skapa gemensamma rutiner, samordna införandeprojekt och förändringsönskemål samt fungera som ett nätverk för lärande/utveckling.