Användare & behörighet

Behörighet beställs till de enheter där dokumentation ska ske.

Vid behov av att endast läsa i Obstetrix beställs yrkesroll Läsbehörig.
Behörighet till en enhet räcker. Gäller alla yrkeskategorier.

  • All behörighet beställs via Behörighetsbeställning.
    Undantag är Utökade behörigheter utöver grundrollen i Obstetrix Historik
  • Användare måste ha ett konto i VGR-AD och vara registrerad med anställning i KIV
  • Beställning görs av den som är behörig att utföra behörighetsbeställning

Beställning/avbeställning via formulär till vänster
Normal handläggningstid inom en vecka med reservation för längre tid under semesterperioder.

Beskrivande dokument
Yrkesroller
Gruppförskrivarkod Läkare 
Utökade behörigheter utöver grundrollen
Lathund för behörighetsbeställning