Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bild- och Funktionsregistret, BFR

Aktuellt

Driftsinformation 20220901
Inget nytt

Informationsvisaren 20220901
Det förbättrade uthoppet från Asynja Visph till BFR:s är klart för produktionsättning. För slutanvändaren innebär det att man slipper välja certifikat för att få åtkomst till Informationsvisaren vid själva uthoppet. När det förbättrade uthoppet är produktions satt för Asynja Visph planeras det för att även sätta upp samma uthopp från Melior till Informationsvisaren.

Samarbete pågår med FVM-projektet att få till ett uthopp från Millenium.
Projektet för Informationsvisaren fortgår. Mindre förbättringar i användargränssnittet har genomförts och ytterligare förbättringar är på gång. Förutom förbättringar i användargränssnitt väntar VGR på en nyare version av Informationsvisarens bildvisaren. En nyhet är förbättrad 3D-funktionalitet.

AdminPortal 20220901
Ny funktion för distribution av radiologiska undersökningar är produktionssatt. Inom kort kommer SU:s mediaenhet använda verktyget för distribution mot bland annat Halland. Funktionen ska på sikt delvis ersätta äldre funktion för distribution av medicinsk bild. Ytterligare en funktion, SECTRAS Image Exchange Portal för distribution av medicinsk bild, ska implementeras inom VGR.

Samverkanstjänsten 20220901
Fortsatt utveckling av flytta remissflöden pågår. Idag skickar SU digitala remisser till Evidia. Nästa steg i utvecklingen blir att sätta upp digitala remissflyttflöden mellan SU och övriga VGR. Samt flöde mellan SU och Unilabs

Bild- och Funktionsregistret, BFR, är ett nav för lagring och distribution av medicinsk bild, (bilder med tillhörande dokumentation). Förutom arkivtjänsten finns webbapplikationer för informationsvisning, samarbete och administration.

Nuvarande tjänst är en vidareutveckling av första upplagan BFR som etablerades redan 2008. 
 
Arkivet är främst nav för all radiologisk verksamhet inom Västra Götaland, både offentlig och privat verksamhet, folktandvården inkluderad. De lagrar all sin produktion av medicinsk bild i BFR samt får åtkomst till informationen i BFR via sina anslutna produktionssystem.                                                        
VGR:s intention och strategi är att all typ av medicinsk bild i framtiden ska lagras och distribueras via BFR. Som ett steg i den riktningen lagras och distribueras sedan våren 2021 även regionens kardiologiska ultraljudsundersökningar via tjänsten.


BFR innefattar följande komponenter; 

  • Bastjänst: Detta är BFR:s kärnkomponent. Bastjänsten är ett VNA, Vender Neutral Archive, som har funktionalitet för lagring och distribution av stora mängder DICOM bilder och tillhörande RIS information (HL7). De BFR-anslutna produktionssystemen både lagrar och hämtar information kontinuerligt från arkivet för att kunna bedriva daglig diagnostisk verksamhet. Arkivet tar löpande emot statusuppdateringar av remisser, undersökningar och svar från de anslutna systemen. Arkivet innehåller ca 40 miljoner undersökningar. Den lagrade informationen är basen för de övriga BFR-tjänsterna. Bastjänsten har även kapacitet att lagra och distribuera non-DICOM. 
  • Informationsvisaren: En webbapplikation som ger åtkomst till bilder och tillhörande information. Bildvisaren stödjer funktionalitet för enklare granskning av stillbild, 3D volymer och rörlig bild.  Applikationen ger även möjlighet att följa status från beställd remiss till signerat svar för en given patient. Applikationen är i huvudsak ämnad för kliniker som i sitt dagliga arbete behöver åtkomst till medicinsk bild (och tillhörande bildinformation). Via visaren har användaren åtkomst till både DICOM och HL7-information.
  • Samverkanstjänsten: En webbapplikation för samverkan inom diagnostisk verksamhet. Tjänsten används av administratörer inom radiologin för att skicka utförda undersökningar för distansgransking av annan utförare samt för att flytta remiss till annan utförare.
  • Administrationsportalen: En webbapplikation för systemförvaltning BFR och lokala administratörer för de BFR-anslutna bildproducerande verksamheterna. Den används främst för rättning och komplettering av metadata som ska följa med en undersökning enligt överenskommen informationsspecifikation.Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret) 
Klicka på bilden för att få den större samt läs mer om bilden genom att expandera fältet nedan

Bilden beskriver tjänsten BFR. Databasen är själva navet för både produktion och konsumtion av medicinsk bild. I databasen finns främst all radiologisk bildinformation som producerats inom Västra Götalandsregionen. Bilden illustrerar också tillhörande applikationer och flöden som är kopplade till tjänsten. 

Senast uppdaterad: 2021-08-25 11:01