Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bild- och Funktionsregistret, BFR

Aktuellt

Driftsinformation 20230123
Inget nytt

Informationsvisaren 20230123
Inom kort kommer alla Melior-förvaltningar kunna göra uthopp från Melior till BFR:s Informationsvisare. Länken kommer ligga under 'Externa program' i Melior och heter 'BFR IV Bild och Svar'.
Läs mer här

Via uthoppet får användarna åtkomst till patientens samlade radiologiska information, såsom bilder, remisser och svar som finns tillgängliga via Informationsvisaren. Bra att känna till är att numera finns även patientens kardiologiska ultraljudsundersökningar utförda inom VGR tillgängliga via Informationsvisaren.

En fördel med Informationsvisaren är att användaren kan följa remisstatus i Informationsvisarens Händelsevy, från det att remissen är mottagen hos radiologin till att definitivsvar finns. Textinformationen för remiss och svar uppdateras vid en statusförändring.

Uthoppet mellan Melior och BFR:s Informationsvisare är ett integrerat uthopp på patientnivå och användaren länkas direkt in till den specifika patientens sammanhållna journal för de medicinska bilder som finns tillgängliga i BFR.

AdminPortal 20230123
Inget nytt

Samverkanstjänsten 20230123
Arbete pågår i testmiljön för färdigställande av digitala remissflyttflöden mellan Sahlgrenska och övriga radiologiska verksamheter inom VGR:s offentliga sektor. Digitalt remissflyttflöde planeras att sättas upp mellan Sahlgrenska och VGR:s avtalspart Unilabs under våren 2023.

Ett projekt för införande av en ny Samverkanstjänst kommer starta under våren. Tjänsten kommer få en ny plattform och ett nytt användargränssnitt i BFR:s Administrationsportal. Syftet med den nya Samverkanstjänsten är en bättre helhetslösning som bättre matchar radiologins samverkansprocesser. En ny tjänst som är mer flexibel och bättre möter VGR:s behov och krav.

Nuvarande Samverkanstjänst kommer samexistera med dagens lösning fram tills att all nuvarande integrationer och funktioner flyttat in till nya Samverkanstjänsten.

Bild- och Funktionsregistret, BFR, är ett nav för lagring och distribution av medicinsk bild, (bilder med tillhörande dokumentation). Förutom arkivtjänsten finns webbapplikationer för informationsvisning, samarbete och administration.

Nuvarande tjänst är en vidareutveckling av första upplagan BFR som etablerades redan 2008. 
 
Arkivet är främst nav för all radiologisk verksamhet inom Västra Götaland, både offentlig och privat verksamhet, folktandvården inkluderad. De lagrar all sin produktion av medicinsk bild i BFR samt får åtkomst till informationen i BFR via sina anslutna produktionssystem.                                                        
VGR:s intention och strategi är att all typ av medicinsk bild i framtiden ska lagras och distribueras via BFR. Som ett steg i den riktningen lagras och distribueras sedan våren 2021 även regionens kardiologiska ultraljudsundersökningar via tjänsten.


BFR innefattar följande komponenter; 

  • Bastjänst: Detta är BFR:s kärnkomponent. Bastjänsten är ett VNA, Vender Neutral Archive, som har funktionalitet för lagring och distribution av stora mängder DICOM bilder och tillhörande RIS information (HL7). De BFR-anslutna produktionssystemen både lagrar och hämtar information kontinuerligt från arkivet för att kunna bedriva daglig diagnostisk verksamhet. Arkivet tar löpande emot statusuppdateringar av remisser, undersökningar och svar från de anslutna systemen. Arkivet innehåller ca 40 miljoner undersökningar. Den lagrade informationen är basen för de övriga BFR-tjänsterna. Bastjänsten har även kapacitet att lagra och distribuera non-DICOM. 
  • Informationsvisaren: En webbapplikation som ger åtkomst till bilder och tillhörande information. Bildvisaren stödjer funktionalitet för enklare granskning av stillbild, 3D volymer och rörlig bild.  Applikationen ger även möjlighet att följa status från beställd remiss till signerat svar för en given patient. Applikationen är i huvudsak ämnad för kliniker som i sitt dagliga arbete behöver åtkomst till medicinsk bild (och tillhörande bildinformation). Via visaren har användaren åtkomst till både DICOM och HL7-information.
  • Samverkanstjänsten: En webbapplikation för samverkan inom diagnostisk verksamhet. Tjänsten används av administratörer inom radiologin för att skicka utförda undersökningar för distansgransking av annan utförare samt för att flytta remiss till annan utförare.
  • Administrationsportalen: En webbapplikation för systemförvaltning BFR och lokala administratörer för de BFR-anslutna bildproducerande verksamheterna. Den används främst för rättning och komplettering av metadata som ska följa med en undersökning enligt överenskommen informationsspecifikation.Bild över system och funktioner i BFR (Bild- och Funktionsregistret) 
Klicka på bilden för att få den större samt läs mer om bilden genom att expandera fältet nedan

Bilden beskriver tjänsten BFR. Databasen är själva navet för både produktion och konsumtion av medicinsk bild. I databasen finns främst all radiologisk bildinformation som producerats inom Västra Götalandsregionen. Bilden illustrerar också tillhörande applikationer och flöden som är kopplade till tjänsten. 

Senast uppdaterad: 2021-08-25 11:01