Upphandling Läkemedel 2024

Upphandling läkemedel 2024

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Övrigt
Senast uppdaterat 2024-01-26

Information

I Upphandling 2024 hittar ni de ändringar som sker i det definierade sortimentet från den 1 februari 2024 vad gäller upphandlade läkemedel.


Sidan ”Förändring upphandlat sortiment” innehåller förändringar i det definierade sortimentet, det vill säga tidigare A/B-vara har ersatts av en ny A-vara.
Sidan ”Nya upphandlade produkter” innehåller nya upphandlade läkemedel.
På sidan ”Ej längre upphandlade produkter” finner ni läkemedel som ej längre upphandlas av VGR och har blivit B- eller C- sortiment.

I varje flik hittar ni även kommentarer med förklaringar för vissa läkemedel. Se förtydligande i Informationsbrevet.

Se filen som ett stöd för att uppdatera era PNL-sortiment så att det överensstämmer med aktuell upphandling.

Observera att det finns 2 varunummer som ännu inte går att beställa. Aktuella varunummer är gulmarkerade i filen Upphandling 2024.

Vnr 096140 Efedrin Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml Ampull, 10 x 1 ml - finns ännu inte i VARA

Vnr 550810 Epysqli 10 mg/ml 30 ml injektionsflaska – är ännu inte beställningsbar i Hamlet

Läkemedelskommitténs nyhetsbrev kring vissa utvalda förändringar i och med upphandlingen finns på vårdgivarwebben. 

Observera att du eventuellt behöver komplettera arbete med utskickat fil med terapigruppernas nyhetsbrev för att få en korrekt helhetsbild av upphandling 2024.

Informera era läkemedelsansvariga läkare om förändringarna.
Ordinations-PM, ordinationer enligt generella direktiv med mera kan behöva uppdateras.

 

Relaterade länkar

Nyhetsbrev upphandling rekvisitionsläkemedel 2024

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se