FoU-enheter

Lokala FoU-enheter ska finnas nära den kliniska verksamheten och det ska vara lätt för medarbetare att få kontakt med dem.

Har du en idé eller frågeställning och vill genomföra ett forskningsprojekt eller utvecklingsarbete? Då kan du vända dig till din lokala FoU-enhet för att få information och stöd.

FoU-enheter finns idag inom samtliga sjukhus i VGR. För medarbetare i primärvården finns FoUUI primär och nära vård, med lokala FoUUI-centra i fyra geografiska områden; Fyrbodal, Göteborg o Södra Bohuslän, Skaraborg och Södra Älvsborg. FoUUI primär och nära vård omfattar även anställda hos privata vårdgivare med avtal enligt Vårdval vårdcentraler och rehabmottagningar. Folktandvården finns också samlokaliserade med FoUUI primär och nära vård på några av dessa centra. 

Folktandvården har också en gemensam övergripande enhet för klinisk forskning. Habilitering & Hälsa har en FoU-enhet där anställda i förvaltningen kan få stöd i forsknings- och utvecklingsfrågor.

Länkar