Afa Försäkring – kommande riktade öppna utlysningar

Uppdaterad:
Publicerad:

Afa Försäkring satsar varje år 150 miljoner kronor på forskning och utveckling för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa. De går nu över till riktade öppna utlysningar där områdena arbetsmiljö och hälsa separeras.

Inom arbetsmiljö kan man från 1 december 2022 ansöka för forskning med fokus att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Deadline 17 januari 2023.

Utlysning för området hälsa gäller arbetsförmåga och öppnar i januari med deadline 21 mars 2023.

En annan nyhet är Afa Försäkring inför en möjlighet för forskare att mellan 16 maj och 14 juli 2023 skicka in idébeskrivningar och undersöka om projektidén är relevant.

LÄS MER: Afa Försäkring