Demensfonden – forskningsstipendier

Uppdaterad:
Publicerad:

Årligt stipendium för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt informations- och kunskapsspridning om demenssjukdomar och anhörigas situation.

Deadline 10 februari 2023.

LÄS MER: Demensfonden