Vårens ALF-utlysningar

Publicerad:

Från och med den 10 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens utlysningar: ALF-projektmedel 2025–2027, ALF-projektmedel för yngre forskare 2025–2027 samt ALF-medel för HTA. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag den 3 juni, 2024.

ALF-projektmedel 2025–2027
Den stora omgången av ALF-projektmedel. ALF-projektmedel avser att stödja medicinsk forskning med betoning på forskning med målsättning att på sikt förbättra diagnostik, profylax/prevention, behandling eller vård. Förutom anställning inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin om minst 50 procent krävs att sökande är som lägst docent. Beviljat anslag gäller för 3 år.
Riktlinjer ALF-projektmedel 2025–2027 >>

ALF-projektmedel för yngre forskare 2025–2027
Kan sökas av disputerad forskare som ännu inte är docent och som har en anställning inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin om minst 50 procent. Medlen riktar sig till forskare som är på god väg i karriären mot docentur och som söker projektmedel för en egen avgränsad forskningslinje. Beviljat anslag gäller för 3 år.
Riktlinjer ALF-projektmedel för yngre forskare 2025–2027 >>

ALF-medel för kompletterande studie i anslutning till HTA
För forskare som genomgått en prövning enligt HTA-konceptet och där HTA-rapporten har blivit publicerad finns möjligheten att söka medel för kompletterande studier. Ansökan ska göras inom 3 år från publicerad HTA-rapport och avser studier som har som målsättning att besvara frågor som väckts i samband med HTA-rapporten. Anslagstiden är 2 år, under förutsättning att tillfredställande progress uppvisas i årlig avrapportering.
Riktlinjer ALF-medel för HTA >>

Läs mer och ta del av tipsen: