Vaccination mot RS-virus

På den här sidan hittar du information om vaccination mot RS-virus.

Vaccination mot RS-virus rekommenderas till personer som är 75 år och äldre och till personer från 60 år med vissa sjukdomar, diagnoser eller tillstånd.

Vaccinet ingår inte i regionala eller nationella program och bekostas av den enskilde.

Aktuellt

2023-09-27

Folkhälsomyndigheten har publicerat rekommendationer för vaccination mot RS-virus. Flera steg kvarstår och regionerna behöver nu gemensamt se över möjligheter till att börja vaccinera.

Läs SKRs rekommendation om fortsatt process för vaccinering mot RS-virus

2023-09-22

Folkhälsomyndigheten har den 21 september presenterat nya rekommendationer för vaccination mot RS-virus.

Nyligen har två vacciner mot RS-virus godkänts för personer som är 60 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccination till personer som är 75 år och äldre, och till personer från 60 år inom vissa riskgrupper:

Personer från 75 år rekommenderas vaccination mot RS-virus — Folkhälsomyndigheten

För närvarande finns inte vaccinen upphandlade.