Vaccination mot kikhosta

Vaccin mot kikhosta ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16. I Västra Götaland är vaccination mot kikhosta kostnadsfri för gravida från graviditetsvecka 16 för personer som vistas stadigvarande i regionen.