Vaccination mot influensa

På den här sidan hittar du information gällande vaccination mot influensa.

Avgiftsfrihet

Vaccination mot influensa är avgiftsfritt från det år personen fyller 65 år.

Det är också avgiftsfritt för riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Information till allmänheten i VGR om influensavaccination (1177.se)

Medicinsk information

Information om vacciner, rekommendationer, medicinska rutiner, terapiråd, riskgrupper med mera.