Vaccin mot hepatit B

I syfte att förhindra smittspridning i befolkningen, erbjuder Västra Götalandsregionen vaccination mot hepatit B.

Regional vaccinationssamordning hanterar den övergripande informationen om vaccinationen, exempelvis beställning och registrering.

Regional vaccinationssamordning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Nedan finner du medicinsk information om aktuella vacciner.