Utbildningar

Utbildningar, seminarier och konferenser som Smittskydd Västra Götaland erbjuder.

Grundkurs i smittspårning vid STI
Smittskydd Västra Götaland inbjuder till smittspårarutbildning som riktar sig till personal som handlägger smittspårning kring sexuellt överförbara infektioner (STI) i Västra Götalandsregionen.

Datum: 2024-09-16 klockan 08.30-16.00
Plats: Stationshuset Konferens, lokal Bergslagsbanan, Göteborg. 
Mer information och anmälan hittar du i Regionkalendern 

Hygienrutiner i förskolan 

17 september 2024 erbjuder vi ett nytt tillfälle av den digitala utbildningen, Hygienrutiner i förskolan som ges av Smittskydd Västra Götaland.
Det är samma utbildning som har erbjudits under våren. Utbildningen riktar sig till all personal som arbetar inom kommunal och fristående förskoleverksamhet.
Syftet är att ge kunskap om hygienrutiner för att minska smittspridning i förskolan. 
Utbildningen är kostnadsfri.

Datum: 2024-09-17, klockan 13.30-14.00

Plats:Teams. Ingen anmälan krävs.

Anslut till mötet den 17 september via denna länk

Vid frågor om utbildningen, kontakta Smittskydd Västra Götaland 010-441 24 00 eller smittskydd@vgregion.se

 

Folkhälsomyndighetens grundläggande webbutbildning om smittspårning

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning. Utbildningen har tre delar: introduktion till smittspårning, träffa fem patienter som söker vård för olika symtom och ett kunskapstest. 
Webbutbildningen tar 1,5 timme och nås via Folkhälsomyndighetens webbsida. 

Sexuell hälsa i Primärvården – fokus hiv/STI

Denna webbutbildning vänder sig till dig som möter patienter där hiv- och STI-provtagning kan vara aktuellt, till dig som utför provtagningen och till dig som smittspårar.
Utbildningen innehåller riktlinjer, förhållningssätt och arbetsmetoder om hur du kan arbeta med SRHR, med fokus på hiv/STI-provtagning och smittspårning. 
Utbildningen sammanfattar även information om det senaste inom hiv/STI samt hur du kan agera för ett gott och inkluderande bemötande till patienten utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Utbildningen sker i samarbete mellan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) och Smittskydd Västra Götaland 
Läs mer om utbildningen på KSH`s webbsida. 

Webbutbildningen "Sexuell hälsa i Primärvården – fokus hiv/STI" hittar du i Lärportalen. Kommer du inte direkt till utbildningen, sök på "Sexuell hälsa i primärvården" när du har loggat in i Lärportalen.