Registreringsanvisningar vaccinationer Vårdval Vårdcentral

Sammanfattande registreringsanvisningar för vaccinationer som genererar ersättning Vårdval Vårdcentral.

Beslut om regionala KVÅ-koder finns på webbsidan: Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ)

UX655 Vaccination Covid-19

Registreras med kontakttyper mottagningsbesök (M), notat (A), besök utanför mott (U), hemsjukvårdandebesök särskild boende (S) eller hembesök (H) inom Kvalificerad hälso- och sjukvård (S) eller Hälsovård (Ö).

UX255 Säsongsinfluensa vaccination

Registreras med kontakttyper mottagningsbesök (M), notat (A), besök utanför mott (U), hemsjukvårdandebesök särskild boende (S) eller hembesök (H) inom Kvalificerad hälso- och sjukvård (S) eller Hälsovård (Ö).

UX660 Pneumokockvaccin Pneumovax 

Registreras som mottagningsbesök (M) eller notat (A) hälsovård (Ö) kommer godkännas även om cell i AFL kolumn i A-filen är tom.

UX661 Pneumokockvaccin Prevenar 20 (tidigare Apexxnar)

Registreras som mottagningsbesök (M) eller notat (A) hälsovård (Ö) kommer godkännas även om cell i AFL kolumn i A-filen är tom.

UX659 Pneumokockvaccin Vaxneuvance

Registreras som mottagningsbesök (M) eller notat (A) hälsovård (Ö) kommer godkännas även om cell i AFL kolumn i A-filen är tom.

UX662 Kickhostavaccination för gravida Triaxis

Registreras som mottagningsbesök (M) eller notat (A) hälsovård (Ö) kommer godkännas även om cell AFL kolumn i A-filen är tom.

UX665 MPR-vaccin med M-M-RVAXPRO

KVÅ-koden registreras som hälsovård (Ö) och kontakttyp A ”notat om patient” eller vid annan samtidig utförd åtgärd inom Kvalificerad hälso- och sjukvård (S) som mottagningsbesök (M), besök utanför mott (U), hemsjukvårdandebesök särskild boende (S) och hembesök (H).

UX664 Polio-vaccin Imovax

KVÅ-koden registreras som hälsovård (Ö) och kontakttyp A ”notat om patient” eller vid annan samtidig utförd åtgärd inom Kvalificerad hälso- och sjukvård (S) som mottagningsbesök (M), besök utanför mott (U), hemsjukvårdandebesök särskild boende (S) och hembesök (H).

UX663 Vaccination difteri, stelkramp, polio och kikhosta Tetravac

KVÅ-koden registreras som hälsovård (Ö) och kontakttyp A ”notat om patient” eller vid annan samtidig utförd åtgärd inom Kvalificerad hälso- och sjukvård (S) som mottagningsbesök (M), besök utanför mott (U), hemsjukvårdandebesök särskild boende (S) och hembesök (H).