Barnvaccination

På den här sidan hittar du dokument och länkar gällande barnvaccination.

Rikshandboken barnhälsovård - vaccinationer
Fakta och riktlinjer för vaccinationer. Vaccinationsschema med ålder, dos och intervall. Vilka vacciner som kan ges samtidigt och riktad vaccination till riskgrupper.

Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer - Folkhälsomyndigheten 

Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal- Folkhälsomyndigheten

Central Barnhälsovård Västra Götaland