Vaccination mot HPV

HPV-vaccin erbjuds alla barn i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Kvinnor i Västra Götaland födda 1994–1999 kan ta del av erbjudande om gratis vaccination mot HPV, genom kampanjen "Ta sticket mot HPV". Övriga kvinnor över 18 år samt pojkar födda före 2009 får själva bekosta vaccination. Detta gäller även män.

Kampanjen "Ta sticket mot HPV"

Kampanjen startade i Västra Götaland 2023 och fortsätter under 2024.

Alla kvinnor, icke-binära och transmän med livmoderhals, födda 1994–1999 erbjuds gratis vaccination mot HPV under 2024. Även de som redan vaccinerat sig i skolan.

Erbjudandet med gratis vaccination mot HPV och samtidig självprovtagning för HPV är en del av en nationell forskningsstudie som samordnas av Karolinska Universitetssjukhuset. Studien undersöker hur man snabbast kan utrota HPV och livmoderhalscancer.

63 000 kvinnor har fått ett brev med personligt erbjudande. De som är folkbokförda i Västra Götalandsregionen, har ett kvinnligt personnummer och är födda 1994–1999 fick ett personligt erbjudande i digital eller vanlig brevlåda i senare delen av juni 2023. Därefter har även påminnelser skickats ut, olika informationsinsatser genomförs också löpande.

Transmän som har gjort juridiskt könsbyte och har livmoderhalsen kvar kommer inte automatiskt att få ett brev med erbjudande eftersom utskicket görs till personer med kvinnligt personnummer. De kan ta kontakt via funktionsbrevlådan rccvast.utrotahpv@vgregion.se för att få mer information om hur de kan boka tid.

Information på projektets webbplats:

Västra Götalandsregionen – hpvcenter


Information och tidsbokning via 1177:

Vaccination mot HPV - 1177


Information om HPV-vaccin för de som inte ingår i målgruppen för kampanjen:

HPV- vaccination - Vårdgivarwebben

Kontakt:

  • Anna Carlund, utvecklingsledare, RCC Väst
  • Carin Wrennfors, projektledare, RCC Väst

Frågor kan skickas till: rccvast.utrotahpv@vgregion.se