Vaccination mot pneumokocker

På den här sidan hittar du information om vaccination mot pneumokocker.

Avgiftsfrihet

Vaccination mot pneumokocker är avgiftsfritt från det år personen fyller 75 år.

Det är också avgiftsfritt för riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Information för allmänheten i VGR om vaccination mot pneumokocker (1177.se)  

Registrering

KVÅ-kod

KVÅ-kod Kodtext Beskrivning
UX659 Pneumokockvaccin Vaxneuvance KVÅ-koden registreras som hälsovård och kontakttyp "notat" alternativt "mottagningsbesök."
UX660 Pneumokockvaccin Pneumovax  KVÅ-koden registreras som hälsovård och kontakttyp "notat" alternativt "mottagningsbesök."
UX661 Pneumokockvaccin Prevenar 20  KVÅ-koden registreras som hälsovård och kontakttyp "notat" alternativt "mottagningsbesök."


Registreringsanvisningar vaccinationer Vårdval Vårdcentral - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Nationella vaccinationsregistret 
Vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram ska rapporteras till Nationella vaccinationsregistret (NVR).
Vårdgivaren ansvarar för att detta utförs.

Vacciner givna utanför nationella vaccinationsprogrammet registreras enligt rutin.

Vaccinprislista 


Informationsmaterial

Väntrum:

PPT-bild till väntrums-TV vaccination mot pneumokocker 

Affischer - två olika varianter för de olika medicinska riskgrupperna