Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2024-05-02

Publicerad:

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Uppdateringar gällande vårdgaranti och valfrihet
 • Uppdaterade anvisningar för kompressionsplagg
 • Nyhetsbrev från Barnskyddsteam Västra Götaland
 • Få koll på Vårdhygien
 • Så kan du som vårdgivare nyttja Hälsocoach online
 • Håll dig uppdaterad med den senaste evidensen
 • FoUUI i primär och nära vård stärker och driver omställningsarbetet - Årsrapport 2023
 • Har du patienter med Parkinson – vill de prova på att spela
  pingis?
 • Påminnelse: Utbildningsinsats i in- och utskrivningsprocessen och
  SAMSA it-tjänst
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  Vårdcentral:
 • Central Barnhälsovårds verksamhetsbesök och tillsyn av
  barnavårdscentraler i VGR
 • Nytt rapportblad vid transporter mellan sjukvårdsinrättningar och
  SÄS