Hjälpmedel Vårdval Rehab

Krav- och kvalitetsboken anger att rehabenheten ska ha ett buffertförråd med hjälpmedel som säkerställer att akuta och vanligt förekommande hjälpmedelsbehov för patienten och en välfungerande vårdkedja.

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Primärvårdens hjälpmedelsenhet

Hjälpmedelscentral

Hjälpmedel i Västra Götaland

Beställning

All beställning av personliga hjälpmedel görs i beställningssystem webSESAM.

webSESAM för användare inom Västra Götalandsregionen 

webSESAM för användare inom kommun eller privat vårdgivare

Returer

Rehabenheten ska ta emot retur av hjälpmedel för vidare transport till hjälpmedelsleverantören, samt ha en utsedd kontaktperson som ansvarar för kontakter med Hjälpmedelscentralen.

Buffertförråd

Buffertförråden ska betraktas som ett lager för snabb tillgänglighet av hjälpmedel, övriga beställningar levereras enligt fastställda leveranstider. Sortiment och artiklar i buffertförrådet ska anpassas till enhetens storlek och uppdrag. Sortimentet ska överenskommas mellan förskrivande enhet och Hjälpmedelscentral.