Patientenkätundersökning Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen genomför regelbundet patientenkätundersökningar och här hittar du mer information och resultat.

Höga betyg för terapeuten

I stort sett är patienterna mycket nöjda med den terapeut de har träffat. Patienterna upplever att de fått ett gott bemötande och tillräcklig tid med sin terapeut samt fått god information om övningar som ordineras. Allt resulterar i att nio av tio patienter helt och hållet har förtroende för sin terapeut. 
Slutrapporten: Analysrapport Vårdval Rehab – patientenkät 2015

Ta del av din enhets resultat

Rehabenheter som har deltagit i patientenkätmätningen kan ta del av sin enhets resultat via Indikator.org Alla enheter som deltagit har fått inloggningsuppgifter skickade till verksamhetschef. Om dessa inloggningsuppgifter tappats bort kan verksamhetschef kontakta Indikator på info@indikator.org

Kontaktperson
Karin Tidlund
karin.tidlund@indikator.org

Frågor om undersökningen

Indikator
0200-58 59 60
info@indikator.org
www.indikator.org med länkar till resultat från en del tidigare undersökningar.