Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientavgifter, högkostnadstak, frikort, avgift för uteblivet besök – och eFrikort

Patienten betalar enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort efter 1 150 kronor i betalade patientavgifter.
Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. För behandling av unga vuxna och personer som fyllt 85 år ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom dessa personer inte ska betala patientavgift.

eFrikort – Logga in Anslut din klinik – se nedan.

Nya vårdgivare måste ansluta sig till eFrikort

Tjänsten eFrikort utgår från det aktuella datumet vid varje besök och beräkningen av perioden för högkostnadsskydd görs med tolv månader tillbaka i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter, som är äldre än ett år, faller bort. Beräkningen av perioden för högkostnadsskydd blir alltså är en löpande tolvmånadersperiod.
      eFrikort förbättrar servicen till invånarna och förenklar för vårdgivarna som slipper manuell och tidskrävande administration.


Anslut din klinik och sök behörighet, steg-för-steg

Läs först INFO – eFrikort i tandvården

Patientens högkostnadsskydd och frikort efter 1100 kronor i betalda patientavgifter under  tolv månader i hälso- och sjukvården kan nu hanteras digitalt. För tandvården gäller det patienter inom Särskilt tandvårdsstöd.

Lär dig allt om eFrikort

Logga in – eFrikort

När alla steg är avklarade kan du logga in och registrera patientavgifter och se om patienten har eFrikort eller ska betala patientavgift. Tänk på att under en övergångstid kan patienter även ha de gamla högkostnadskorten, papperskvitton och frikort.

eFrikort – extra support för privata vårdgivare

koncernkontoret.tandvard@vgregion.se Ämne: eFrikort

Allmäntandläkare 200 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor *
Annan än tandläkare           100 kronor

 
*För behandling utförd av specialisttandläkare inom dennes specialistområde är patientavgiften 300 kronor. För behandling utförd av tandläkare under specialistutbildning är patientavgiften däremot 200 kronor.

  • Patientavgift betalas vid varje besök. Detta gäller dock inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.
  • Ingen faktureringsavgift får tas ut.
  • Patient som är inlagd på sjukhus betalar inte avgift för N, F- eller S-tandvård när det finns ett orsakssamband mellan tandbehandlingen och den medicinska vården.
  • Ingen avgift får tas ut när en patient inom N-, F- eller S-tandvård remitteras till särskild röntgenklinik.
  • När gränsen för högkostnadstaket närmar sig, ska patienten endast betala det belopp som återstår.
  • ATB och STB kan inte kombineras med Särskilt tandvårdsstöd.

Patientavgifter – information i väntrum

Patienten ska informeras om avgiften via den skriftliga kallelsen eller den muntliga överenskommelsen och genom anslag vid mottagning och reception. Vid tidsbeställning bör patienten informeras om att avgift kommer att tas ut enligt nedan.

Patientavgiftshandboken. Uteblivet besök
Patientavgiftshandboken. Sent avbokat besök

Patienter har rätt till frikort efter 1 150 kronor i betalade patientavgifter under en 12-månadersperiod enligt samma regler som i hälso- och sjukvården. Det är samma frikort som gäller. Frikort kan beställas från Tandvårdssamordning.

  • Om högkostnadstaket inte nås under en 12-månadsperiod påbörjas en ny period när patienten därefter gör nästa besök.
  • Det är inte tillåtet att stryka de äldsta besöken för att flytta fram giltighetsperioden.
  • Fråga alltid om patienten har högkostnadskort eller frikort.

Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor

Kinikens information till patienten

Varje mottagning som tar emot patienter inom Särskilt tandvårdsstöd ska informera om patientavgifter, högkostnadsskydd, frikort och om reglerna för uteblivet besök.

Patientavgifter – Anslag i väntrum

För att undvika felaktiga återbetalningar ska varje kvitto på betald patientavgift inom Särskilt tandvårdsstöd klistras eller stämplas in i högkostnadskortet. Beloppen ska summeras fortlöpande. När summan närmar sig 1 150 kronor ska patienten endast betala den del av patientavgiften som fattas för att nå högkostnadsskyddet och ha rätt till frikort.
Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor

Registrering i högkostnadskortet kan göras i efterhand mot uppvisande av originalkvitto. Det gäller även kvitto på patientavgift via faktura. Har patienten glömt sitt högkostnadskort bör ett nytt kort lämnas ut. En patient kan således ha flera högkostnadskort. Även patienter vars arbetsgivare betalar patientavgiften har rätt till registrering i högkostnadskortet.

Patientavgift som erlagts när högkostnadstaket överskridits ska återbetalas och frikort utfärdas.
För återbetalning ska patienten i första hand hänvisas till den mottagning där den senaste patientavgiften betalades. Patienten har dock rätt att få återbetalningen direkt trots att avgiften betalats hos annan vårdgivare.

Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Tolvmånadersperioden

Högkostnadsskyddet innebär att patienten under tolv månader sammanlagt betalat högst 1100 kronor i patientavgifter. Perioden är det år som följer efter det inledande besöket. När det totala beloppet för patientavgifterna når högkostnadstaket har patienten alltså rätt till frikort för den tid som återstår av tolvmånadersperioden.

Återbetalning

Om patienten inte kan uppvisa giltigt frikort ska patientavgiften betalas vid besöket. Avgiften kan återbetalas i efterhand mot uppvisande av frikort och originalkvitto eller liknande.

Borttappat frikort

Om frikortet är registrerat i frikortstjänsten kan patienten få ett nytt frikort med samma giltighetstid om originalet har försvunnit. Om registrering saknas måste patienten visa upp de makulerade underlagen för frikortet, det vill säga högkostnadskortet och/eller originalkvitton eller motsvarande.

Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan ska aldrig tas ut i samband med behandling inom Särskilt tandvårdsstöd. De två tandvårdsstöden kan alltså inte kombineras.
Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Senast uppdaterad: 2020-10-21 13:46