Patientavgifter, högkostnadstak, frikort, avgift för uteblivet besök – och eFrikort

Patienten betalar enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort.

Högkostnadsskydd

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. För behandling av personer som fyllt 85 år ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom dessa personer inte ska betala patientavgift.

eFrikort – Logga in

eFrikort: Anslut din klinik och sök behörighet – steg-för-steg

Nya vårdgivare måste ansluta sig till eFrikort

Tjänsten eFrikort utgår från det aktuella datumet vid varje besök och beräkningen av perioden för högkostnadsskydd görs med tolv månader tillbaka i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter, som är äldre än ett år, faller bort. Beräkningen av perioden för högkostnadsskydd blir alltså är en löpande tolvmånadersperiod.

eFrikort förbättrar servicen till invånarna och förenklar för vårdgivarna som slipper manuell och tidskrävande administration.


Anslut din klinik och sök behörighet, steg-för-steg

Patientens högkostnadsskydd och frikort kan nu hanteras digitalt. För tandvården gäller det patienter inom Särskilt tandvårdsstöd.


Uteblivet besök och sent återbud

Patienten ska informeras om avgiften via den skriftliga kallelsen eller den muntliga överenskommelsen och genom anslag vid mottagning och reception. Vid tidsbeställning bör patienten informeras om att avgift kommer att tas ut enligt nedan.

Patientavgiftshandboken. Uteblivet besök
Patientavgiftshandboken. Sent avbokat besök


Frikort

Tolvmånadersperioden

Patienten betalar enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården – med samma rätt till frikort. Perioden är det år som följer efter det inledande besöket. När det totala beloppet för patientavgifterna når högkostnadstaket har patienten alltså rätt till frikort för den tid som återstår av tolvmånadersperioden.

Återbetalning

Om patienten inte kan uppvisa giltigt frikort ska patientavgiften betalas vid besöket. Avgiften kan återbetalas i efterhand mot uppvisande av frikort och originalkvitto eller liknande.

Borttappat frikort

Om frikortet är registrerat i frikortstjänsten kan patienten få ett nytt frikort med samma giltighetstid om originalet har försvunnit. Om registrering saknas måste patienten visa upp de makulerade underlagen för frikortet, det vill säga högkostnadskortet och/eller originalkvitton eller motsvarande.