Tillgänglighet i vården

Två sjuksköterskor pratar med varandra
Fotograf: Paul Björkman

Västra Götalandsregionen arbetar ständigt med att uppnå vårdgarantin och förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av gemensamma satsningar ska patienterna i Västra Götaland få rätt vård i rätt tid.

Västra Götalandsregionen (VGR) och hälso- och sjukvården i hela Sverige står inför stora utmaningar med en pandemi som kräver stora resurser över lång tid. I den situation vi befinner oss i är det angeläget att samordnat nyttja den samlade kapacitet som finns att tillgå, såväl den som finns inom regionens egna sjukhus som den som VGR kan köpa från privata vårdgivare. Annars riskerar patienter som behöver träffa en läkare, påbörja en behandling eller en operation att få vänta oskäligt länge. För att nå önskat resultat behöver resurser användas på ett smart sätt och all kapacitet nyttjas. 

Så ser väntetiderna ut i specialistvården

Varje månad uppdateras statistik över väntetiderna i specialiserad vård. Statistiken visar måluppfyllelsen till nationell/regional vårdgaranti. Vårdgarantin innebär att patienter ska få ett första besök i specialistvården inom 90 dagar. Finns det behov av operation är det återigen en väntan på 90 dagar. Vad gäller barn- och ungdomspsykiatri är det 30 dagar som gäller till ett första besök och ytterligare 30 dagar om det behövs utredning eller behandling.

Statistik över väntetider i specialiserad vård

Aktuella väntetider i specialistsjukvården

Här hittar du rapport för status tillgängligheten november 2023 

Här hittar du rapport för status tillgänglighet oktober 2023

Här hittar du rapport för status tillgänglighet september 2023 

Här hittar du rapport för status tillgänglighet augusti 2023 

Här hittar du rapport för status tillgänglighet juli 2023

Här hittar du rapport för status tillgänglighet maj 2023

Här hittar du rapport för status tillgänglighet april 2023

Här hittar du rapport för status tillgänglighet mars 2023

Här hittar du rapport för status tillgänglighet februari 2023

Här hittar du rapport för status tillgänglighet januari 2023

Här hittar du rapport för status tillgänglighet december 2022

Här hittar du rapport för status tillgänglighet november 2022

Här hittar du rapport för status tillgänglighet oktober 2022

Här hittar du rapport för status tillgängligheten september 2022

Här hittar du rapport för status tillgängligheten juli 2022

Vårdgarantiservice 

Till Vårdgarantiservice kan patienter och invånare vända sig för att få svar på frågor om vårdgaranti. Inom vissa områden kan patienter och invånare bli hänvisade till annan vårdgivare där väntetiderna är kortare. Vårdgarantiservice kan inte svara på frågor om väntetid eller göra några medicinska bedömningar, utan hänvisar till aktuell mottagning för svar.

Läs mer om vårdgaranti, valfrihet och Vårdgarantiservice på Vårdgivarwebben

Läs mer om vårdgaranti på 1177.se

Ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa

Regionstyrelsen beslutade i år om ett treårigt utvecklingsuppdrag med målet att öka tillgängligheten för alla barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland. I uppdraget ingår att öppna ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa, starta upp en regiongemensam utredningsenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin samt utveckla arbetssätt, uppföljning och planering.

Läs mer om uppdraget kring ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa här

Samordningsråd

Samordningsrådens uppgift är att samordna det koncerngemensamma arbetet och vara stöd till koncernledning hälso- och sjukvård.
Följande har tillgänglighetsuppdrag:

  • Ortopedi
  • Hjärta/kärl
  • Kvinnosjukdomar och förlossningar
  • Kirurgi
  • Urologi
  • Ögon
  • Öron, näsa, hals
  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Vuxenpsykiatri

Läs mer om samordningsråden här