Viktig information - ej synliga Covid19 vaccinationer i patientens Covidbevis för tiden 16/6 - 19/6

Ett fel har noterats att administrerade vaccinationer under tidsperioden
16 juni till 19 juni inte har blivit synliga i patientens Covidbevis.

Läs mer i informationen
Vaccination som ej är synlig i Covidbevis