Ny användning av KVÅ-kod UX655 då endast ordination utförs

KVÅ-koden UX655 kan nu även användas då endast ordination av vaccination mot Covid-19 görs i AsynjaVisph. Sedan tidigare kan KVÅ-koden UX655 användas i AsynjaVisph då ordination och administration utförs på patienten.