Viktig information till alla beställare av laboratorieanalys och provtagande personal i VGR Analysförteckning

Den 20 maj uppdateras VGR Analysförteckning till version 3.1.6. Informationsblad under Beställning och svar – Nyhetsbrev och information.