2022-02-02 Driftinformation gällande Janusmed interaktioner - tillfälligt avstängd

Kunskapstjänsten Janusmed Interaktioner är tillfälligt avstängd på grund av ett upptäckt fel. Det gäller både på webben https://janusmed.se/ och i Janusmed integrerad i journalsystemet.

Felsökning pågår.

Fortsatt driftinformation gällande detta kommer att publiceras på Janusmed driftstatus https://janusmed.se/about/driftstatus.

Vid frågor, vänligen kontakta oss på e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.