Viktig information - Testpatient/er i AsynjaVisph produktion – kommer att rensas från Befreg 2 mars, kl. 20:00

I Befreg produktion finns historiskt sett en mycket begränsad mängd testpatienter som är manuellt konfigurerade.

Från och med 2 mars så kommer inte dessa testpatienter längre vara sökbara i produktionsmiljön, då Befreg pekas om till att gå mot Ineras nationella personuppgiftstjänst.

Läs mer information om valideringsperson i AsynjaVisph
Testpatienter i AsynjaVisph produktion