Nytt behörighetstillägg Vidimering neg covid-19 svar för medicinska sekreterare

Det nya behörighetstillägget beställs via Behörighetsportalen och beställningen ska attesteras av verksamhetschef. Behörighetstillägget Vidimering neg covid-19 svar kommer gälla under en begränsad tid då medicinska sekreterare i vanliga fall inte ska vidimera i AsynjaVisph. Kanslister ska varken vidimera eller signera i AsynjaVisph.