Uppgradering av AsynjaVisph-tjänsten till version 20.3 är planerad till 2 februari

Berör följande komponenter

TakeCare (AsynjaVisph) 20.3
TakeCare (AsynjaVisph) uppgraderas med start kl.13.00 den 2 februari och påverkar inte verksamhetens arbete.

För IS/IT-tjänst - Privata vårdgivare
VDI-klienterna behöver inte vara igång vid uppgradering, de uppgraderas "centralt".
De som nyttjar IS/IT-tjänst för privata vårdgivare kan vara inloggade och jobba i AsynjaVisph om de vill samtidigt som uppgradering sker. 

Påverkade verksamheter är enheter som använder AsynjaVisph.

Nyheter i AsynjaVisph version 20.3